Biznis magazín o podnikaní a financiách

Podmienky na podnikanie: Čo musíte spĺňať a ako založiť živnosť?

Predtým ako začnete podnikať musíte sa opýtať „aký bude môj predmet podnikania?“. Podľa zamerania podniku si môžete vybrať z troch možností – voľná, viazaná, alebo remeselná živnosť. Pri založení živnosti musíte spĺňať tieto podmienky: spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a vek minimálne 18 rokov.

Podmienky na podnikanie: Čo musíte spĺňať a ako založiť živnosť?
Podmienky na podnikanie: Čo musíte spĺňať a ako založiť živnosť? (Foto: unsplash.com)

Čo potrebujete pre založenie živnosti?

K ohláseniu živnosti sa prikladajú nasledovné prílohy:
• doklad preukazujúci vašu odbornú spôsobilosť ako doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.
• oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska.
• výpis z registra trestov osôb, ak nie sú štátnymi občanmi SR.

Živnosť si môžete založiť buď klasicky na úrade lebo z pohodlia domova online. Ak uprednostňujete priamy styk vyberte si klasicky a navštívte živnostenský úrad v mieste trvalého bydliska na UPSVAR. Na úrade vám ochotne poradia a odpovedia na prípadné otázky.

Môžete tak spraviť aj online – elektronicky cez ústredný portál www.slovensko.sk, najmä ak máte elektroniký čip na občianskom preukaze. Ak nie, tak si ho vybavte.