Ako vyhodnotiť a zlepšiť efektívnosť logistiky vo vašej firme?

Ako vyhodnotiť a zlepšiť efektívnosť logistiky vo vašej firme?

Podnikanie
Veľký rozdiel medzi výrobnými spoločnosťami a firmami poskytujúcimi služby je v tom, akým spôsobom funguje ich logistika (či už na vnútropodnikovej alebo na externej úrovni). Zatiaľ čo poskytovatelia služieb riešia predovšetkým presuny ľudských zdrojov, výrobné spoločnosti musia zaisťovať oveľa zložitejšie logistické toky nadväzujúce hlavne na toky materiálový od odberateľov, medzi výrobnými stanoviskami a zariadeniami, až po dopravenie kompletného výrobku k predajcovi či zákazníkovi. Najmä v úvodnej a konečnej fáze tohto logistického reťazca zohráva hlavnú úlohu nákladná preprava. [caption id="attachment_238" align="aligncenter" width="900"] (zdroj: unsplash.com)[/caption] Ako pristupovať k logistike na internej a externej úrovni spoločnosti Logistika výrobného podniku sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sa primárne orientujú práve na zmienené fázy materiálového toku. Základné členenie tak zahŕňa logistiku orientovanú na dovoz surovín, ich distribúciu v rámci podniku a presun poloproduktov a produktov,…
Read More
Pre koho je vhodná námorná preprava?

Pre koho je vhodná námorná preprava?

Podnikanie, Rady a tipy
Preprava tovaru je potrebná už po celé stáročia či dokonca tisícročia. K najstarším typom prepravy patrí aj námorná preprava, ktorá sa využíva dodnes hlavne na prepravu tovaru medzi kontinentmi alebo na dlhé vzdialenosti. [caption id="attachment_128" align="aligncenter" width="900"] Pre koho je vhodná námorná preprava? (Foto: speed-line.sk)[/caption] Výhody námornej prepravy Ak potrebujete prepraviť zásielky na veľké vzdialenosti medzi štátmi alebo kontinentmi, riešením je lodná alebo letecká doprava. Veľkokapacitná námorná preprava je lacnejšia ako tá letecká, čo je určite výhoda. Na druhej strane je doručenie zásielky do cieľovej destinácie trvá podstatne dlhšie. Okrem toho má aj vysokú spoľahlivosť, problémom nie je ani preprava nebezpečného tovaru. Pokiaľ vašou prioritou nie je rýchle dodanie, lodná doprava bude vás výhodnejšia. Tento typ dopravy nevyužíva iba moria a oceány, ale aj rieky. Zásielka sa tak dá doručiť…
Read More
Podnikanie v doprave: Podmienky získania povolenia a licencií

Podnikanie v doprave: Podmienky získania povolenia a licencií

Financie, Legislatíva, Marketing, Podnikanie, Produktivita, Rady a tipy
Rozhodli ste sa podnikať v doprave? Toto odvetvie je rastúcim trhom. Mali by ste splniť mnohé zákonom stanovené podmienky. Najdôležitejším ustanovením je zákon o cestnej doprave č. 56 z roku 2012. Ak sa rozhodnete prevádzkovať dopravnú spoločnosť, potom musíte byť zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky, aj keď ste len SZČO. Vhodnejšou formou je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti ako SZČO. Podmienky získania povolenia a licencií Medzi podmienky pre získanie povolenia a licencií spoločenstva v cestnej nákladnej doprave patrí: • Oprávnenie na podnikanie, teda musíte disponovať oprávnením na podnikanie v zmysle platnej legislatívy. • Finančná spoľahlivosť znamená preukázať bonitu dopravnej spoločnosti v hodnote 9000 EUR na prvé vozidlo a 5000 EUR na každé ďalšie vozidlo v poradí. Ak sa jedná o spoločnosť novšiu ako 15 mesiacov, táto bonita sa preukazuje základným imaním prostredníctvom výpisu z OR SR.  Po uplynutí tejto doby sa bonita dokazuje…
Read More