Biznis magazín o podnikaní a financiách

Vyvarujte sa chýb! Poradíme, ako si spraviť prieskum trhu

Najprv si stanovte, čo konkrétne potrebujete zistiť o trhu. Ak ste podnik zväčša potrebujete poznať vašu konkurenciu, jej ponuku a cenu, za akú ponúkajú produkty. Rovnako potrebujete poznať svojho zákazníka, a jeho preferencie. Ak si správne zvolíte kľúčové premenné, viete správne odhadnúť trendy.

Vyvarujte sa chýb! Poradíme, ako si spraviť prieskum trhu
Vyvarujte sa chýb! Poradíme, ako si spraviť prieskum trhu (Foto: unsplash.com)

Ako si spraviť prieskum trhu

Pri plánovaní prieskumu trhu nezabudnite ani na financovanie tohto prieskumu. Prieskum sa dá realizovať aj zdarma, ak Vám postačia verejne dostupné informácie. Zvoľte si správne metódy a časový plán výskumu a kontroly údajov. Cieľom prieskumu je vyhodnotenie, analýza prognóza. Na základe výsledkov môžete robiť rozhodnutia o vstupe na trh. Nebojte sa osloviť odborníkov na financie, na SEO služby a iné.

Druhotné zisťovanie z dostupných údajov

Medzi najlacnejšie a najviac prístupné metódy výskumu trhu patrí druhotné zisťovanie z dostupných údajov na internete a iných zdrojov. Ak vám údaje nestačia uskutočnite aj prvotný prieskum údajov. Prvotný výskum trhu spočíva v získaní nových údajov z prvej ruky výskumom v teréne pozorovaním alebo opýtaním. Rovnako môžete realizovať experiment. Môžete uprednostniť aj najviac náročné na čas a prípravu písomné opytovanie. Aplikujte aj pravidlo 50/30/20.

Na záver nezabúdajte ani na toto. Pri rozhovore aj dotazníku musí byt jasný ciel zisťovania, zvoľte si poradie otázok. Správna otázka má byt jednoduchá a ľahko zrozumiteľná. Čim jednoduchší a kratší dotazník, tým sa jednoduchšie vyhodnocuje. Ak potrebujete k podnikaniu auto, nezabúdajte na havarijné poistenie.