Biznis magazín o podnikaní a financiách

Účinnosť verzus rýchlosť: Hľadanie rovnováhy v preprave tovaru

Globalizácia prakticky kompletného trhu s bežným spotrebiteľským, ale i nevšedným špecializovaným tovarom často volá po optimálnych prepravných podmienkach, ktoré zaistia vhodný pomer ceny a výkonu. Štandardne sa tak pri výbere vhodného riešenia nákladnej prepravy zohľadňuje viacero hľadísk, ktoré sa premietajú do konečnej ceny, doby doručenia i kvalitatívneho zabezpečenia dodávky. Optimalizáciu nákladnej prepravy najmä na medzinárodnej úrovni obvykle rieši špedícia. O čo vlastne ide?

Účinnosť verzus rýchlosť: Hľadanie rovnováhy v preprave tovaru
(zdroj: logway.sk)

Nákladná preprava tovaru a jej optimalizácia

Ak sa chystáte nákladnú prepravu využiť na krátku vzdialenosť či iba v rámci územia jedného štátu, pravdepodobne nebudete priveľmi premýšľať o tom, aká kombinácia dopravných prostriedkov sa vám vyplatí viacej a dohodnete sa priamo s poskytovateľom. Pri plánovaní prepravy na medzinárodnej úrovni je už situácia o čosi zložitejšia a je vhodné sa minimálne aspoň poradiť s odborníkmi. Nevhodne optimalizovaná nákladná preprava môže mať totiž za následok výrazné navýšenie nákladov i veľmi dlhú dobu dodávky. Nie je však vždy pravidlom, že najvýhodnejší či najbezpečnejší dopravný prostriedok je ten, ktorého cesta trvá najkratšiu dobu. Z tohto pohľadu by bolo ideálne dopravné lietadlo, cena za prepravu je však u tohto dopravného prostriedku veľmi vysoká a naviac jeho kapacita je tradične obmedzená.

Ako funguje optimalizácia medzinárodnej prepravy tovaru

Medzinárodná preprava tovaru predstavuje o niečo zložitejší mechanizmus než tá vnútroštátna, a to nielen preto, že je nutné počítať s variabilnou legislatívou pozdĺž prepravnej trasy, ale tiež nutnosť kombinovať viacero dopravných prostriedkov tak, aby bolo prepravené čo najväčšie (alebo potrebné) množstvo tovaru v čo najkratšom čase a za čo najnižšie náklady. Tieto požiadavky sa premietajú do optimalizácie prepravnej trasy, ktorá smeruje k využitiu jednotlivých druhov dopravných prostriedkov predovšetkým podľa ich výhod. Ak napríklad potrebujete doručiť ľahký tovar menšieho objemu k odberateľovi alebo zákazníkovi za čo najkratší čas, zvolíte spravidla dopravu leteckú. Ak však počítate s pravidelnými veľkoobjemovými zásielkami, je oveľa pravdepodobnejšie, že niektoré úseky trasy budete riešiť dopravou železničnou či námornou (najmä ak je cieľ prepravy za oceánom), ktoré síce môžu mať dlhšie dodacie lehoty, ich cena je však oveľa prívetivejšia a majú veľkú kapacitu.

Faktory ovplyvňujúce výber vhodného prepravného prostriedku

Ako už bolo uvedené vyššie, do procesu optimalizácie medzinárodnej prepravy vstupuje hneď niekoľko premenných – vedľa rýchlosti a ceny, sú to najmä kapacita a bezpečnosť, okrem nich však môžu výraznú úlohu hrať i vzdialenosť, ročné obdobie či aktuálne podmienky pozdĺž trasy, a tiež legislatívne a colné opatrenia pri prechode medzi územiami dvoch štátov. Celý proces optimalizácie je tak pomerne zložitý a obvykle je výhodne využívať pre rôzne úseky trasy kombinácie dopravných prostriedkov a miestnych poskytovateľov. Práve špedičné služby umožnia využiť výhody jednotlivých poskytovateľov naplno či sa prípadne vyhnúť úskaliam, ktorý by mohli viesť k neúmernému navýšeniu ceny za prepravu či predĺženiu doby dodania alebo ohrozeniu tovaru.

Komerčný článok