Biznis magazín o podnikaní a financiách

Od myšlienky až po založenie s.r.o v roku 2019

Zákony sa každoročne menia a inak tomu nie je ani v prípade zakladania spoločností s ručením obmedzeným. Prinášame jednoduchý prehľad prvých krokov ku založeniu s.r.o. práve v roku 2019.

Od myšlienky až po založenie s.r.o v roku 2019
Od myšlienky až po založenie s.r.o v roku 2019 (Foto: unsplash.com)

1. Obchodné meno

Výber obchodného mena vám môže zabrať dosť času. Správne zvolené obchodné meno môže celé vaše podnikanie posunúť v pred. Musí byť unikátne, a teda nesmie sa zhodovať s menom žiadneho iného podnikateľského subjektu. Či ste prišli na jedinečný názov si ľahko overíte na stránke obchodného registra.

2. Sídlo spoločnosti

Či už ste živnostník alebo zakladáte spoločnosť s ručením obmedzeným je vašou povinnosťou mať registračné sídlo s.r.o., čo v praxi znamená, že v obchodnom registri bude zapísaná adresa vašej spoločnosti. Disponuje mnohými výhodami a naozaj sa oplatí!

3. Predmet podnikania

K založeniu spoločnosti je potrebné sa rozhodnúť aký bude predmet podnikania spoločnosti. Vybrať si môžete medzi voľnými živnosťami, remeselnými živnosťami a živnosťami viazanými.

4. Konatelia spoločnosti

Konatelia spoločnosti nemusia byť zároveň aj vlastníkmi. Za konateľov sa pokladajú osoby, ktoré budú spoločnosť riadiť alebo konať v jej mene.

5. Správca vkladu

Za správcu vkladu sa väčšinou určuje jeden zo spoločníkov spoločnosti. Jednotlivý spoločníci sa spolupodieľajú na vklade do spoločnosti. Minimálny vklad jedného spoločníka je 750 €, pričom súčet vkladov všetkých spoločníkov, ktorý sa nazýva základným imaním spoločnosti musí byť minimálne 5000 €.

Od roku 2016 nie je potrebné vkladať imanie do banky a dokladovať ho pri zakladaní, stačí iba písomné vyhlásenie správcu vkladu.

6. Živnostenské oprávnenie a zakladateľské dokumenty

Na plánované založenie s.r.o musí každá spoločnosť získať živnostenské oprávnenie na predmety podnikania spoločnosti na príslušnom živnostenskom úrade. K výdaju oprávnenia musíte priložiť zakladateľský dokument.

Zakladateľským dokumentom môže byť zakladateľská listina, ak ju zakladá jedna osoba alebo spoločenská zmluva ak ju zakladá viacero spoločníkov.

7. Súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne

Spoločníci s.r.o. nesmú mať žiadne daňové nedoplatky ani nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Od roku 2018 by si mal príslušný súd sám overovať existenciu nedoplatkov, čo by malo celý proces značne zjednodušiť.

8. Zápis do obchodného registra

Po prejdení predošlých krokov už je potrebné iba vypísať návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Priložiť je potrebné zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, súhlasy správcu dane, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti (kde je sídlo spoločnosti),podpisové vzory konateľov, osvedčenie o živnostenskom oprávnení a v prípade papierového podania kolky v hodnote 300€. V prípade, že ste sa rozhodli pre elektronické podanie, súdny poplatok je iba polovica, a teda 150€.

Mnohé si môžete ale uľahčiť, ak si od konkrétneho poskytovateľa týchto služieb kúpite už hotovú a predzaloženú firmu!

Text:PR