Biznis magazín o podnikaní a financiách

Aké priniesla eKasa výhody podnikateľom?

Ako prostriedok na boj proti daňovým podvodom zaviedla Finančná správa SR projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Toto riešenie však nemá len pomôcť zvýšiť dohľad nad príjmami podnikateľov. Prináša im to aj viaceré výhody. Aké to sú, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Aké priniesla eKasa výhody podnikateľom?
Aké priniesla eKasa výhody podnikateľom? (Foto: fiskalpro.sk)

eKasa — povinnosti s výhodami

Napojenie na systémy finančnej správy je pre každého podnikateľa povinné. Okrem klasickej registračnej pokladnice sa pokladnicou môže stať aj tablet, počítač alebo mobil. Podmienkou je len funkčné internetové pripojenie.

Systém evidencie tržieb by mal byť vďaka eKase jednoduchší. Napojením získate plne automatizovaný a prehľadný systém. Prechod medzi jednotlivými účtovnými obdobiami je kontinuálny a nie je preto potrebné vykonávať účtovnú uzávierku. Všetky údaje sú použiteľné aj pre účely daňového priznania či iné administratívne účely a sú chránené v externom úložisku dát. Tieto dáta môžete v prípade potreby použiť. Zjednodušené je navyše uvedenie pokladnice do prevádzky, ktoré prebieha online.

eKasa chráni aj spotrebiteľov. Pokladničný doklad si môžu overiť prostredníctvom aplikácie.

Fiškálna tlačiareň a pokladničné riešenia

Na trhu nájdete pokladničné riešenia pre každý typ prevádzky od gastro prevádzok cez mobilný predaj, maloobchod až po služby. Medzi najobľúbenejšie riešenia patrí dotyková pokladnica s integrovanou tlačiarňou, čítačkou čiarových a QR kódov a platobným terminálom. Okrem toho si môžete vybrať aj modely s ďalšími funkciami, ako sú evidencia pokladníkov, akceptácia elektronických straveniek a podobne.

Ak máte radšej tlačidlové pokladnice, ani tu ponuka na trhu v ničom nezaostáva a prináša vám pokladnice s integrovanou tlačiarňou či platobným terminálom. Riešenia pripojenia na internet sú možné aj cez WiFi. Moderným riešením je tiež virtuálne pokladnica s množstvom užitočných funkcií.

V ponuke sa nachádza aj moderná fiškálna tlačiareň, ktorá vám prinesie riešenia možnosť tlače fiškálnych pokladničných dokladov v súlade so zákonom. Fiškálna tlačiareň môže byť súčasťou systému troch zariadení — tlačiarne, platobného terminálu a zákazníckeho displeja. Získate tak komplexné vybavenie pre predaj za jednu cenu. Výhodou je pohodlná administrácia a jednoduchá práca s informáciami.

Text:PR